Ankskallra

Gullig och giftfri ankskallra på hjul! Handtaget på ankan gör att barnen kan öva sin motorik. Leksaken passar därför extra bra för de allra yngsta barnen. Ljuden som kommer från skallran gör barnen nyfikna och skapar en behaglig stämning. Syn-, ljud- och känselintryck är väldigt stimulerande för de allra minsta barnen.

 

Ankskallra på hjul

 

Det är viktigt att leksaker är helt giftfria och miljövänliga för att värna om barns hälsa och miljön. Pedagogiska leksaker är även det ett ypperligt tillfälle för barn att lära sig saker. När barn upplever trivsel och en lekfull miljö så blir de mer uppmuntrade till att lära sig nya saker. Pedagogik kan omfatta allt från utveckling av fantasi, kunskap till motorik.