Medierna varnar för gift i leksaker

Barn får i sig en cocktail av gifter som är farligare än man tidigare trott. Substanserna finns i vanliga leksaker, plastsandaler och solkrämer. Det är danska miljövårdsstyrelsen som tagit fram en rapport och kartlagt några av de farligast kemiska substanserna som tvååringar utsätts för under en dag, när de leker, äter och kryper omkring på golvet.

Europeiska och Amerikanska experter skall utreda kemiska samverkanseffekter. Detta uppmärksammas både i dagens DN och i radionyheterna nu på  morgonen.

DN skriver
“Det är bråttom, vi borde ha börjat undersöka det här för länge sedan, säger Birgitta Hedlund, avdelningsdirektör vid svenska Naturvårdsverket.”

Du kan ladda ner rapporten från danska miljöstyrelsen här.

Danska miljöstyrelsen skriver om Cocktaileffekter:
De hormonforstyrrende stoffer er samlet i grupper med samme type effekt for at kunne beregne risikoen for de såkaldte cocktaileffekter. Det vil sige, at et stof som ikke selv synes hormonforstyrrende under en vis dosis, bliver det ved samtidig tilstedeværelse af andre stoffer.

Grupperne er:
* De anti-androgene stoffer: Phthalaterne DEHP, DINP, DBP, DIBP og BBP, inkl. pesticiderne Prochloraz, Tebuconazol, Linuron, Vinclozolin, Procymidon, dioxiner og DDT samt de dioxinlignende PCB’er.
* De østrogenlignende stoffer: Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben og Bisphenol A

”Det væsentlige er, at beregningerne giver os et langt bedre overblik over hvilke stoffer, der giver den mest betydelige påvirkning, og især hvor stofferne kommer fra”, siger Lise Møller fra DHI.

Resultaterne viser:
* At eksponeringerne med både anti-androgene og østrogene stoffer udgør en risiko
* At risikoen for de anti-androgene effekter især stammer fra DEHP, DBP samt dioxiner/dioxinlignende PCB’er i indeklima og fødevarer
* At risikoen for de østrogene effekter især stammer fra propyl- og butylparaben i cremer og lotion
* At der kan forekomme stor eksponering fra enkelte forbrugerprodukter, som fx plastictræsko

”Hermed kan vi konkludere, at de hormonforstyrrende stoffer, som forekommer i børnenes hverdag, risikerer at give effekter på hormonsystemet”, siger Helle Buchardt Boyd fra DHI.

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Forbrugerrådet, Operate, FORCE Technology, DHI og Teknologisk Institut med bidrag fra Miljøstyrelsen. DHI har gennemført risikovurderingerne i samarbejde med FORCE Technology og Miljøstyrelsen. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen.

Du hittar giftria  leksaker på nätet hos EkoLeko.

Kopp och fat i emalj

Kopp och fat i emalj

Kopp och fat i emalj, du behöver inte ha plast till dina barn!

Vit med blått mönster.

Tillverkad inom EU av ett litet familjeföretag med lång erfarenhet av att tillverka produkter som barn verkligen tycker om och som dessutom är naturtrogna och pedagogiska. Designen är inspirerad av Waldorff och Montessori och företaget har en stor miljömedvetenhet i hela sin tillverkning.

Vi hittade denna leksak hos EkoLeko som säljer leksaker på nätet.

Varför giftfria leksaker?

4ffd78dd-a2da-4c07-aa2e-5d75b8306b0e_n

Varför låta barnen leka med leksaker som är giftiga, när det finns giftfria? Varför utsätta våra barn och miljö för faror när det inte behövs? Tyg, plaster och andra produkter som barn kommer i kontakt med dagligen kan innehålla många kemikalier t.ex. dioxin, azo-färger, formaldehyd, PVC, tungmetaller och rester av bekämpningsmedel. Man känner ännu inte till alla konsekvenserna av dessa kemikalier och vilka skadliga verkningar de kan ge som allergi, eksem och i värsta fall skador på vår fortplantingsförmåga och vårt nervsystem. Många av dessa kemikalier tas inte bara upp av kroppen via munnen utan även via huden.

Att värna om miljön är inte en trend utan en livsstil som fler och fler anammar. Inte bara för att det är bra för den värld vi bor i, men också för att det är det bästa för oss själva, en naturlig lyx. Det är svårt att förändra sitt liv helt och hållet, men när det finns en jämförbar produkt som är bättre för miljön så är valet ganska lätt. Att den är giftfri när våra barn skall leka med den och kanske stoppa i munnen, ja då är valet ännu lättare.