Tandborstar

För att få bort plast ur livet är det lättaste att ersätta sakerna som man har hemma med tyg, trä eller naturgummi allt eftersom. Viktigast att få bort anser vi är badrum och kök, alltså där plastsaker regelbundet kommer i kontakt med hud och mun på vuxna och barn.

tandborste bambu

Dessa tandborstar från Humble Brush som säljs på EkoLeko är helt miljövänliga och gjorda i bambu. Materialet går att kompostera, så inget avfall blir av dessa. EkoLeko har många fina ekologiska leksaker som lever upp till alla kemikalieklagar och mer än så. Artiklarna är mycket noga utvalda och granskade innan de får lov att säljas i butik.

Ftalater i leksaker

Kemikalieinspektionen har under 2012 och 2013 tagit ett större grepp om leksaker och inspekterat leksaksföretag tillsammans med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket. Det finns fortfarande brister, särskilt bland mjuka plastleksaker och elektriska leksaker.

– Många leksaksföretag behöver bättre rutiner för ställa krav och prata med sina leverantörer om innehållet av kemikalier i leksaker. Det är en slutsats som vi dragit efter projektet, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I projektet testades 211 leksaker. I 53 av dessa hittades för höga halter av vissa ämnen. De vanligaste överträdelserna gällde mjukgörare (ftalater) i mjuka plastleksaker och bly i elektriska leksaker. Sex ftalater som är förbjudna i leksaker analyserades.

– De här ämnena har varit reglerade i leksaker i flera år men de förekommer fortfarande, säger Frida Ramström.

Ftalater och bly

Vissa ftalater är förbjudna i leksaker eftersom de kan påverka balansen av vissa hormoner i kroppen och skada fortplantningsförmågan.

– Vi kan inte säga att en enstaka leksak är akut farlig om den innehåller de här ämnena men den sammanlagda exponeringen av olika kemikalier gör att det finns en risk att vi påverkas.

Skiftande kunskap

I projektet framkom att kunskaperna hos leksaksföretag i Sverige skiftar mycket. Många företag vill ha verktyg från myndigheterna för att veta vilka krav de ska ställa på sina leverantörer. Ett annat önskemål är information om vilka material som kan innehålla farliga ämnen.

I den sammanfattande rapporten om projektet finns en lista över vilka ämnen som hittades och i vilka material dessa ämnen fanns.

I samband med inspektionen har Kemikalieinspektionen, Konsumentverket och Elsäkerhetsverket även haft utbildningar och informationsmaterial för leksaksföretagen.